donderdag, 22 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Hulpmiddelen

Richtlijnen

Adviseur

Bouwplan

 • Stramienen voor hoofdstuk en pagina
 • Planning
 • Helpdeks
 • Mailinglijst
 • Voortgangsmeetings
 • Hoe ziet de tekst op een pagina en in een hoofdstuk eruit?
 • Wat verwachten wij van een auteur?
 • Hoe zit het schrijfproces in elkaar?
 • Hoe omgaan met de planning?
 • Advies over bouwplan en planning
 • Schrijftraining vooraf: het schrijfproces
 • Opstellen schrijfwijzer
 • Installatie Helpdesk

Ruwe versie

 • Houd het stramien in het achterhoofd maar zet de informatieverzameling voorop
 • Bewaar versies genummerd
 • Individuele schrijftraining op grond van eigen materiaal: hoe de conceptversie maken?
 • Online advies

Conceptversie

 • Het stramien als leidraad komt nu nadrukkelijk in beeld
 • Selectie, condensering en ordening
 • "Kill your darlings"
 • Online terugkoppeling bevindingen
 • Online advies
 • Samenhang tussen de onderdelen: monitoren en beschrijven (leeswijzers)

Geredigeerde versie

 • Bureauredactie
 • Drukproefcorrectie

 

ZIe ook Het proces rond de tekst

Naam

Beschrijving

Voorbeeld

Achtergrond

Twijfelachtige feiten

Gebruik van een onbekend feit.

"De bezetting door onze werknemers verliep volgens het draaiboek."

De spreker kent geen draaiboek maar suggereert toch dat het er is.

Twijfelachtige evaluatie

Gebruik van een ongestaafd en vaak controversieel waardeoordeel.

"De voorzitter merkte zeer terecht op dat de bezetting het bedrijf schaadde."

Oncontroleerbare eigen mening en constatering lopen hier door elkaar. Het waarom ontbreekt.

Inconsistentie

Twee uitgangspunten spreken elkaar tegen.

Toegeven dat de directie geen bemoeienis toelaat én beloven voorstellen te doen aan de directie.

Deze drogreden is vaak gemakkelijk te herkennen, ook al liggen de uitgangspunten vaak ver uiteen.