woensdag, 24 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Training, advies en creatie

training, advies en creatie

Ik kom met soms verrassende inzichten van een buitenstaander...

 • Ingewikkelde zaken eenvoudig en strategisch toegankelijk maken en anderen hierin coachen
 • Leiden van brainstorms, naamsessies en besluitvorming rond taxonomie
 • Individuele schrijftraining en coaching van beleidsmedewerkers, onderzoekers en inhoudelijk deskundigen
 • NIEUW: persoonlijke scriptiebegeleiding voor studenten, tegen aantrekkelijke voorwaarden.
 • Internet en social media: van sitemap tot vindbaarheid op het web
 • Communitymanagement en netwerkstrategie

Schrijven, redigeren en ordenen

schrijven, redigeren en ordenen

Ik orden informatie en maak deze toegankelijk, op papier en online, en ik kan deskundigen overtuigen dingen eenvoudig(er) op te schrijven...

Samenwerken en activeren

samenwerken en activeren

Ik krijg de handen op elkaar voor samenwerking, en leer mensen sociaal kapitaal te benutten...

 • Strategisch communiceren voor ondernemingsraden en andere overlegorganen
 • Recruitment, reputatiemanagement en activering 
 • Contentmarketing door mensen 'in de lijn'
 • Communitymanagement en netwerkstrategie

Realisatie online en offline

realisatie online en offline

Ik begeleid communicatiemensen bij hun taak om online en offline middelen in te zetten, en kan daarbij als buitenstaander belangeloos adviseren...

 • Advies bij het opzetten en inrichten van de vernieuwde website 
 • Opzetten en activeren van een infrastructuur voor sociale media
 • Optreden als 'linking pin' tussen webdeveloper, leverancier van webtoepassingen en communicatieteam
 • Individuele training en coaching van communicatiemedewerkers in de omgang met de vernieuwde website en de sociale media
 • Organiseren van draagvlak voor (online) vernieuwing

Enkele promo's

Om aan te sluiten op uw vraag

informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren

 

Snel en gemakkelijk je scriptie schrijven

Hoe krijg ik mijn gedachten geordend op papier voor mijn scriptie?
Wat doe ik als ik vastloop met het schrijven van mijn scriptie?
Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoe aan de eisen voor scripties?

Hoe werkt het

Snel en gemakkelijk effectieve teksten leren schrijven

Hoe maak ik een effectieve, toegankelijke tekst?
Hoe formuleer ik exact, bondig en aantrekkelijk?
Hoe bespaar ik tijd bij het schrijven?

Van blogs tot onderzoeksrapporten