zaterdag, 22 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Communicatie - Overzicht

De artikelen en blog-posts over communicatie

Dat was een vraag op het LinkedIn-discussieforum SocialeMedianNL. Mijn antwoord: Die mensen bereik je het best op de plekken waar zij zich graag ophouden. Dat lijkt een inkoppertje, maar het is voor velen een belangrijke perspectiefverschuiving.

Read More

Mahatma Ghandi

De veranderingen in communicatieland vragen om een overheid die communiceert in lijn met het verborgen eigenaarschap. Anderen de eigen boodschap laten uitdragen, is het devies.

Read More

loslaten

Met de ingrijpende veranderingen veranderingen in communicatieland komt een nieuw begrip op de agenda: 'laten'. Communiceren wordt 'laten communiceren'. Brand design wordt 'brand experience design'. Communicatie wordt 'conversatie'. Doelgroep wordt 'community'.

Read More

bufferapp analytics

Bufferapp, een prachtige scheduler voor actieve twitteraars, geeft ook statistieken (analytics) over de tweets die je uitdoet. Handig en leerzaam, ook voor bloggers!

Read More

1600 pagina's redactionele ingrepen: 10 klassen

We redigeerden een milieu-effectrapport (MER) met een omvang van ruim 1600 pagina's, afkomstig van uiteenlopende beleidsambtenaren en adviesbureaus. Analyse van de ingrepen laat een duidelijk patroon zien. We verdelen de ingrepen in tien categorieën.

We telden het aantal ingrepen en kwamen tot een relatief gewicht van de soort ingreep. Dit getal (het percentage tussen haakjes) geeft aan waar winst is te behalen door extra, gerichte training van de auteurs.

Read More

5 stappen voor service in social media

Het komt voor dat zelfs de beste service provider een steekje laat vallen. Dagenlang probeerde ik een fout functionerend account bij Bufferapp te laten repareren. Via mail deed ik oproepen. En dat was misschien wel mijn fout.

Als routinier op Twitter reageerden de jongens van Bufferapp eerst niet, later niet adequaat op de vraag via de mail. Het probleem bleef bestaan. Daarom zette ik de volgende stappen. Met succes.

Read More

twentyfiveyears 260

Na precies 25 jaar full-time adviseurschap begin ik het jaar 2017 met een nieuwe, versterkte focus.

Die dingen doen waar ik goed in ben:
• ingewikkelde informatie gemakkelijk toegankelijk maken,
• anderen begeleiden en trainen om hetzelfde te doen,
• als verbindingsman optreden tussen webdevelopment en content management,
• verhelderende gesprekken leiden over professionele ontwikkeling...

Read More

infographic_netwerk_strategie900_636

We komen van ver, met het communicatiemodel van vandaag. De Grieken legden de grondslag met hun retorica. Rond de jaren zestig werd de communicatie democratisch en écht egocentrisch. Inspraak zorgde toen voor de nodige opschudding in de burelen van beleidsmakers en hun communicatieprofessionals. Inmiddels zijn we in de Netwerktijd aanbeland.

Voor sommigen nog steeds een onbemerkte, maar een niettemin fundamentele wijziging van het communicatiemodel. Internet is daarbij de cruciale katalysator. Sleutelwoorden: conversatie, communities, en het verdwijnen van de 'zender'.

Read More