zaterdag, 22 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

eerst vertrouwen dan praten

Over Logic and Conversation van Paul Grice

De hoop op verbetering van de communicatie met en tussen de denkgemeenschappen van complotdenkers en extreme populisten lijkt gering.

Want zij zijn veelal niet gewoonweg slecht geïnformeerd, maar gewoonweg slecht...

Onze hoop is daarom onder meer gevestigd op de visie van Paul Grice (1913 – 1988), die met zijn pragmatisme de kloof vult tussen logica en taal.

Zijn uitgangspunt: het vertrouwen als voorwaarde voor effectieve communicatie.

Lees hier over modale logica en over Logic and Conversation van Paul Grice.

De pdf van Logic and Conversation (in: Studies in the Way of Words): https://nl1lib.org/dl/877837/252b1c