dinsdag, 21 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

CultuurAanbodPerBewoner

De Atlas voor gemeenten 2018 kwam zojuist uit en heeft als thema cultuur. Wat is het belang van kunst en cultuur voor stad en regio? Wat is de optimale schaal van cultuurregio’s? En in hoeverre verschilt het regionale aanbod op dit moment?

Meetlat

In de atlas zijn vijftig grote Nederlandse gemeenten opgenomen, die onder meer langs de meetlat van de Regionale Cultuurindex zijn gelegd, een initiatief van de Boekmanstichting, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Atlas voor gemeenten. “Op basis van twintig indicatoren wordt duidelijk welke provincie per hoofd van de bevolking het omvangrijkste culturele aanbod heeft, rekening houdend met de waardering voor verschillende cultuurvormen. Het aanbod is in kaart gebracht in vijf culturele sectoren: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.”

Grote verschillen

Uit de Regionale Cultuurindex blijkt dat er grote verschillen zijn in culturele rijkdom tussen Nederlandse steden en regio’s. De onderzoekers van de Atlas voor gemeenten stellen vast dat de gevreesde kaalslag door de bezuinigingen van Halbe Zijlstra (200 miljoen) is uitgebleven, al zien ze wel dat het culturele aanbod op veel plekken fors is afgenomen. In dat licht is het misschien een geruststelling dat het nieuwe kabinet iets meer geld uittrekt voor cultuur (80 miljoen per jaar).

RegionaleCultuurIndex

Vestigingsfactor

Wat vast blijft staan, is dat cultuur een vestigingsfactor van belang is. Een feit dat Gerard Marlet, initiatiefnemer van de atlas, al lang geleden vaststelde. Bedrijven hebben er belang bij, omdat hun mensen er belang in stellen. Want wie wil er nu wonen in een stad waarin helemaal niets gebeurt? En wat is een stad zonder bruisende podia, bibliotheek en activiteitenagenda?

Beleid voor kunst en cultuur

Het is goed dat Gerard Marlet en zijn collega’s dit jaarlijkse onderzoek doen. Met deze gegevens kunnen gemeenten, maar ook regio’s en provincies hun beleid onderbouwen. De resultaten van het onderzoek naar de rol van cultuur stemmen daarom vrolijk, juist omdat de cijfers voor bepaalde gemeenten niet geruststellend zijn. Aan de slag dus, podia, platforms, bibliotheken en lokale overheden!

www.atlasvoorgemeenten.nl