dinsdag, 21 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

samenwerken activeren 260

Een gemeente, een stichting, een groep vrijwilligers, iedereen die als beheerder van sociaal kapitaal de handen op elkaar wil krijgen voor ‘een goede zaak’, staat voor een lastige opdracht. Vanuit een opgelegde of zelfgekozen publieke taak. Voor wie dat met succes wil doen, is het zogenaamde verborgen eigenaarschap van cruciaal belang. Dat is in ieder geval: niet te koop lopen met je eigen rol.

Niet voor het karretje gespannen willen worden

Pas dan willen mensen zich aansluiten bij de betreffende goede zaak. Pas dan kunnen zij er in hun eigen PR en communicatie vrijelijk voor uitkomen. Ze hebben dan immers niet het gevoel voor het karretje van de initiatiefnemer gespannen te worden. En ze kunnen ook weer anderen overtuigen om bij te dragen aan de goede zaak, omdat deze niet riekt naar commerciële of andere belangen.

Dienend, sociaal en beperkt zichtbaar

Dat vraagt van initiatiefnemers van ‘goede zaken’ dat zij naar hun directe aanhang optreden als dienend leider, met aandacht voor hun sociale motieven en met een beperkte eigen zichtbaarheid. (Waar het andere stakeholders betreft, zoals subsidiërende instanties, moet de initiatiefnemer echter juist uitgesproken duidelijk zijn over zijn opzet en rol: met meer sturend leiderschap, meer zichtbaarheid en economisch besef.)

Voor de directe aanhang van de goede zaak is het daarom van belang dat de initiatiefnemer werkt volgens drie G’s.

Gastvrij

Iedereen die achter de goede zaak staat, mag meedoen. Alleen dan kan de aanhang zich goed binnen netwerken verspreiden. Het is wel zaak om bij het community management dat hierbij nodig is, op te letten voor aanhang met bijkomende bedoelingen. Als er bijvoorbeeld mededelingen in de Facebook-groep van de goede zaak verschijnen die andere belangen dan de betreffende zaak lijken te behartigen, dan is het zaak om reinigend op te treden. Denk aan mensen die off-topic hun eigen diensten aanbieden.

Gratis

Deelname aan de community voor de betreffende goede zaak kost geen geld. En als een bijdrage nodig is, dan moet volstrekt duidelijk zijn dat deze niet naar andere zaken dan de goede zaak gaat. Openheid van zaken is in dit opzicht essentieel, om niet het risico te lopen verdacht te worden van het najagen van eigenbelang of andere belangen dan de goede zaak.

Gericht

Het moet altijd volstrekt duidelijk zijn dat het alleen om de betreffende goede zaak gaat. Het doel van de community moet bij wijze van spreken van de muren druipen. Natuurlijk zonder dat het gaat vervelen of ‘op-de-hurken’ gaat klinken. Toch willen initiatiefnemers weleens vergeten om te vermelden waarom zij de dingen doen die ze doen, omdat het voor hen zo overduidelijk is. Bedenk dat de argeloze belangstellende duidelijke informatie nodig heeft.

Lees meer over dit onderwerp in mijn essay ‘De schizofrenie van sociale netwerken’, over de twee gezichten van online leiderschap.