woensdag, 24 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

bibliotheek20 260

De bibliotheek is in beweging. Dat kan iedereen zien. Ze ontwikkelde zich de afgelopen decennia van ‘uitleenbureau voor boek en plaat’ tot een organisatie die ook nog eens midden in de offline en online wereld staat.

Elke vestiging legt daarbij eigen accenten. Als thuisbasis voor de vrijwilligerscentrale, de wijkwinkel of de sociale teams. Als podium voor lezingen, optredens en exposities. Als expertisecentrum voor educatie, onderwijs en cursussen. Om maar eens enkele nieuwe rollen van Bibliotheek 2.0 te noemen.

Wat is er voor nodig?

Bij die nieuwe rollen hoort niet alleen een passende huisvesting, met cursuslokalen, podium en koffiehoek. Maar ook een passende online infrastructuur, met vernieuwde responsive website, sociale media en online toegang tot de collectie.

bibliotheek2.0

Mijn voorrecht en dienstverlening

Ik mocht de bibliotheek van Wageningen ondersteunen bij de stappen op weg naar Bibliotheek 2.0:

  • Als adviseur bij het opzetten en inrichten van de vernieuwde website bblthk.nl, die medio november online gaat;
  • Als ‘linking pin’ tussen de bibliotheek en de leveranciers van modules voor de website, zoals de Koninklijke Bibliotheek (CMS), Actacom (online catalogus) en Olifantenpaadje (webshop en activiteitenkalender);
  • Als organisator van draagvlak bij de betrokken medewerkers.

Allemaal werkzaamheden van tijdelijke aard, waarvoor de bibliotheek geen tijd en capaciteit heeft, en ook niet hoeft te hebben. Want als dit alles gereed is, kunnen zij zelfstandig verder.

Blik op de toekomst

Maar eerst gaan we samen nog kijken in hoeverre een bibliotheek kan bijdragen aan een sociaal portaal (kijk hier naar mijn visie hierop) en aan een regionale activiteitenagenda. Beide zijn dat diensten op de (nieuwe) vleugels van de Bibliotheek 2.0.

Dat vraagt niet alleen afstemming met de betrokken organisaties, maar ook om een visie die de rol van bibliotheek 1.0 opnieuw overstijgt.

Meer informatie of een verkennend gesprek? Bel of mail gerust!