dinsdag, 21 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

naamgeving 02 txt 3sm

Soms heb je een nieuwe naam nodig. Voor je start-up. Voor een fusie. Voor de nieuwe spirit… Hoe ga je dan te werk?

Een prijsvraag onder alle medewerkers, of een onderbouwde aanpak waar je jarenlang profijt van hebt? Loop even mee.

Wat heb je nodig om een passende nieuwe naam te vinden? Vier tips uit de praktijk.

1. Start met de criteria

Het is slim om te beginnen bij de criteria en het verhaal dat je wilt vertellen. Wat vind je belangrijk? Waaraan moet de naam voldoen? Besteed daar voldoende tijd aan. Liefst onder leiding van een deskundige. De criteria zijn niet in steen gehouwen, want je kunt ze altijd nog aanpassen of uitbreiden. Maar ze bieden houvast tijdens het hele traject (en daarna).

Het aardige is dat die criteria meteen het verhaal van de organisatie vertellen. Want, jouw verhaal en jouw aanpak van de markt en de communicatie, die wil je uitgedrukt zien in de naam.

Neem daarbij de praktische en taalkundige criteria en je bent klaar voor de start: is de naam beschikbaar, klinkt ie wel goed, is hij gemakkelijk in het spraak- en taalgebruik, heeft de naam geen onverwachte dubbele bodem?

naamgeving 02 txt 3


2. Maak een lange lijst

Vanuit de criteria en het verhaal werk je daarna toe naar een zogenaamde long-list van kandidaat-namen. Daarvoor is een goed associatievermogen een mooi begin. Maar als je vastloopt, doe je graag een beroep op de creatieve intelligentie van een naamdeskundige met verstand van cultuur, geschiedenis, talen enzovoorts.

En als dat niet genoeg is, kun je je ook nog laten inspireren door computertoepassingen die namen kunnen genereren aan de hand van specifieke kenmerken. Ik schreef enkele van deze toepassingen (zie hieronder voor een voorbeeld van de output) die ik met liefde inzet. Maar ook andere, semi-automatische bronnen pas ik graag toe.

namegen voorbeeld

3. Maak een selectie

De long-list is vaak de start van een of meerdere groepssessies met direct betrokkenen. Via interactieve werkvormen waarin de criteria worden toegepast op het geoogste materiaal, selecteert de groep een top-3 of een top-10.

Vaak blijkt tijdens deze fase hoe krachtig de selectiecriteria zijn. En soms besluit de groep om de criteria nog verder aan te scherpen of uit te breiden. Wat weer een hoeveelheid nieuw materiaal voor de longlist kan opleveren.

Wat voor deze stap nodig is: een stimulerende en inspirerende gespreksleider met verstand van creatieve, pedagogische en didactische processen. 

4. De finale

Als dan - na een of meerdere rondes - de top-3 (of de favoriete kandidaat-naam) zich aftekent, kunnen we de balans opmaken en het resultaat onderbouwen. De kandidaat-namen en de bijbehorende rationale dienen nu als advies aan de directie, het bestuur of aan diegene die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Deze kan - eventueel na een klinkende presentatie - gemakkelijk besluiten welke naam de beste kandidaat is. De criteria en de rationale functioneren nu als onderbouwing en niet meer als selectiemiddelen. Het is zaak dat deze beslisser niet verrast wordt; daarom zorgen wij er altijd voor dat hij of zij deel uitmaakt van de belangrijkste groepssessies.

En dan is er een nieuwe naam. Net als na de zwangerschap verdwijnt het achterliggende verhaal van de naam snel naar de achtergrond. Want tijdens het gebruik spelen die rationale en die criteria geen rol. Wie beseft bijvoorbeeld telkens weer dat Volvo ‘ik rol’ betekent?

Maar als het erop aankomt, en de profilering van de organisatie is aan de orde, dan blijkt het handig te zijn die lade met achtergrondinformatie weer even te openen.

Ten slotte: de uitrol, ook op de sociale media

En als je die nieuwe naam hebt, ben je natuurlijk nog lang niet klaar. Een van de uitdagingen is het doorvoeren van de naam, onder meer op de sociale media met behoud van de bestaande volgers.

Meer weten? Neem gerust contact op.