woensdag, 24 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

stadswerk

"Als de overheid meedoet met burgerinitiatieven, door bijvoorbeeld knellende regels weg te nemen of door ondersteuning met middelen of ruimte, dan heet dat overheidsparticipatie. Daarbij moet op de juiste momenten het dienende gezicht en het sturende gezicht worden getoond. Een hele tour."

Lees het artikel hier:

Rijk Willemse, “Overheidsparticipatie en het juiste gezicht”, Stadswerk magazine 08/2016 (pdf)