donderdag, 22 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

aibo

Communicatiemiddelen ondersteunen de menselijke interactie. Een folder, een nieuwsbrief, een handleiding, een website, ze brengen hun boodschap vaak aan duizenden en op elk gewenst moment. Daar kan een mens niet tegenop. Vaak bieden deze middelen mogelijkheden voor terugkoppeling: een telefoonnummer, e-mailadres of webformulier. Door duizenden te gebruiken en veelal op elk gewenst moment.

Communicatiemiddelen hebben hiervoor een interface. Daarmee kan de ontvanger van de boodschap een interactie aangaan: opzoeken waar bepaalde informatie te vinden is, een vraag stellen, een melding doen... Met name websites tonen hun interface heel nadrukkelijk, in de vorm van de navigatie, zoekfuncties, reageer-knoppen, web-formulieren et cetera.

Een goede interface kan in de plaats van de menselijke zender treden: ze zorgt ervoor dat de gebruiker alle informatie vindt die hij of zij zoekt en alle vragen kan stellen die hij of zij wenst. Allemaal zonder tussenkomst van een menselijke 'zender' op het moment van interactie. Daar zit een valkuil: hoe menselijker de interface, hoe minder de menselijke aanwezigheid van de afzender nodig lijkt te zijn.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat experimenteert met innovaties op het gebied van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Een van de experimenten past beveiligingscamera's toe in combinatie met de mogelijkheid om veroorzakers van overlast op afstand toe te spreken via een luidspreker. Alleen bij hoge nood komen beveiligers in actie; ze kunnen tenslotte niet overal tegelijkertijd zijn.

Bejaarden blijken dolblij te zijn met een elektronische robothond die hun als huisgenoot dient in een experiment dat de weg moet banen voor nog zuiniger omgang met personeel in de zorg. Sony, de producent van AIBO: 'From the first day you interact with AIBO, it will become your companion.' Velen geven aan niet meer zonder AIBO te kunnen, en dat zijn met name de alleenstaande bejaarden.

Koffieautomaten bieden steeds meer mogelijkheden en zien tegelijkertijd de kans om de keuzemogelijkheden via een overzichtelijke interface aan te bieden. De interactie is efficiënt, de koffie is van hoge kwaliteit, de besparingen op personeelskosten zijn vaak aanzienlijk. Als de koffiejuffrouw net ontslagen is om plaats te maken voor haar ijzeren vervanger, hoor je mensen nog wel eens 'dank je wel' zeggen tegen de automaat. Maar dat gaat vaak snel over.

Deze voorbeelden laten zien dat een goede interface 'door de mand kan vallen' wanneer er geen échte mensen achter zitten. Wezenlijk is dus dat de interactie zo vanzelfsprekend mogelijk toe leidt naar echte personen aan de telefoon, heuse mensen die de e-mails beantwoorden, reële lieden die u opbellen of opzoeken als u een formulier heeft ingevuld.