zaterdag, 22 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie

zdwdh5

Een publicatie van Roel During (Alterra) en Rijk Willemse (LaVerbe)

In dit essay gaan we na hoe burgerinitiatieven zijn ingebed in sociale-media-communicatiepraktijken en welke nieuwe mogelijkheden dit kan bieden voor het beleid inzake krimp. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan, waarbij in de pilotgebieden Burgerschap in Krimp van BZK en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) is gekeken naar discussies over krimp en zelforganisatie.

Dit onderzoek was bescheiden van opzet, waardoor er niet in de gebieden zelf met mensen gesproken kon worden. De kern van het onderzoek wordt gevormd door een analyse van sociale-media-platforms die raken aan krimp en de interviews met de provinciale coördinatoren van de LVKK.

Bekijk of download het boekje hier.

Deel 5 in de reeks ‘Zo doen wij dat hier!’ ISBN 978-94-6173-707-6

De reeks ‘Zo doen wij dat hier!’ bevat studies over de betekenis van burgerinitiatieven en sociaal-cultureel ondernemerschap, hun relatie tot het snel veranderende ambtelijke, bestuurlijke en politieke krachtenveld en de kansen die ontstaan voor sociale innovatie.