dinsdag, 3 oktober 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Een overheid die informatie deelt, krijgt vertrouwen

Amerikaans onderzoek (PEW Research Center) laat zien dat burgers hun overheid vertrouwen als (ze denken dat) hun overheid goed is in het delen van informatie. En, de burgers voelen zich meer en actiever betrokken bij het overheidsbeleid. Kortom: hoe meer een overheid deelt, hoe meer vertrouwen.

Het onderzoek is gebaseerd op bevindingen in drie grote Amerikaanse steden. Het laat ook zien dat social media zoals Twitter en Facebook van grote invloed zijn op die informatievoorziening.

Ruim eenderde van de onderzochte internetgebruikers haalt zijn informatie van socialenetwerksites, ongeveer eenvijfde van nieuwsblogs. Eenderde plaatst regelmatig zelf updates op lokale nieuwssites en social netwerken.

Een goede reden om als overheid zoveel mogelijk openheid te betrachten. Het levert betrokken burgers op en daarmee mogelijk beter beleid.

Voor een goed voorbeeld: zie de website van het milieuprogramma Nijmegen-West en Weurt (en let ook op de online review).

Het onderzoek staat hier beschreven.