zaterdag, 25 oktober 2014
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Tools voor social-media-onderzoek

Als je onderzoek doet naar sociale interacties en ontwikkelingen rond een thema is Google vaak alleen nog maar het begin. Om uit te vinden wat er op de social media gebeurt rond jouw merk, jouw bedrijf of een thema dat je interesseert, heb je aanvullende instrumenten nodig.

Gereedschappen die onderzoek via en op de social media kunnen ondersteunen zijn er veel. Zoveel, dat selectie nodig is. Ik doe een poging.

Lees meer...

Sleutels voor succesvolle online samenwerking

Soms is het nieuwe communicatielandschap het decor voor een fantastisch initiatief van samenwerking en cocreatie. Het 2000-koppige virtuele koor van Eric Whitacre in de uitvoering van hun 'Sleep' is daar een voorbeeld van.

Whitacre, componist en initiatiefnemer van het Virtual Choir 2.0 componeerde het stuk en nodigde iedereen uit een Youtube-opname van de eigen partituur in te sturen. Houvast voor de deelnemers: een filmpje waarop Whitacre dirigeert en waarop de partituur tot klinken komt met een pianopartij.

Lees meer...

Top-tweets en allerslechtste tweets

In de Harvard Business Review van deze maand doen Paul André, van de Carnegie Mellon University, Michael Bernstein, van het MIT, en Kurt Luther, van het Georgia Institute of Technology, verslag van hun onderzoek naar de waardering van tweets.

De onderzoekers maakten een website en vroegen 1443 gebruikers om de kwaliteit van 43.738 tweets te waarderen. Wat ze vonden: slechts 36% van de tweets waren het lezen waard. De onderzoekers waarschuwen dat hun onderzoek niet representatief is voor de algemene twitteraar. Maar toch...

Lees meer...

Drie O’s voor de spreeuwenfluisteraar

Computermodellen voor zwermen maken gebruik van drie eenvoudige regels die de deelnemende individuen toepassen:

  1. vermijd botsingen met de buren (separation),
  2. stem af op de gemiddelde koers van de buren (alignment),
  3. stem af op de gemiddelde positie van de buren (cohesie).

Met deze drie individuele regeltjes kunnen extreem realistische bewegingen van de zwerm als geheel worden nagebootst. Iets wat niet met van bovenaf opgelegde regels voor de zwerm georganiseerd kan worden. Wat leren we daarvan voor de deelnemers aan de social media? Hoe kunnen we daar groepsgedrag tot stand brengen? Ik doe een aanzet.

Lees meer...

Vier adviezen voor Twitterende politici

Het rapport ‘Vertrouwen op democratie’ van de Raad voor het openbaar bestuur uit 2010, stelt dat de politiek nog denkt vanuit een hiërarchische samenleving. En dat terwijl de samenleving een horizontaal geheel van netwerken van mondige burgers is. Er moeten nieuwe verbindingen komen tussen de verticale politiek en de horizontale samenleving.

Lees meer...

Social media als versnellers

We hebben gezien dat de social media goed ingezet kunnen worden als instrumenten bij marketing en communicatie. En ook dat ze geen doel op zich mogen zijn. (Lees er hier nog even over.) Social media kunnen campagnes versnellen en intensiveren. Maar zonder een goed zicht op de kernwaarden en de identiteit van de eigen organisatie, en zonder goed zicht op de doelstellingen van de campagne, sta je - ook met de social media - met lege handen.

Lees meer...

8 vragen door 2 studenten

Een vraaggesprek met twee studenten die een onderzoek doen naar de effectiviteit van de social media.

1. Wat is jouw visie over het gebruik van social media in de business-to-consumer-markt?
Social media kunnen de marketing ondersteunen en ze kunnen bijdragen aan de branding van een merk of een bedrijf. We weten dat klanten hun aankoopbeslissing voornamelijk doen op grond van aanbevelingen van vertrouwden en op grond van eigen onderzoek. Social media kunnen daarin een rol spelen: overdragen van aanbevelingen en presentie in de zoekresultaten (die beter wordt door sharing). Valkuil: bedrijven gebruiken de social media om te zenden of uitsluitend om marketing te bedrijven.

Lees meer...

Gelukkige medewerkers, gelukkige klanten

Steven van Belleghem heeft na zijn kernwerk ‘The conversation manager’ een tweede krachtige leidraad voor toepassing van social media geschreven: ‘The conversation company’. Een boek over de communicatie van bedrijven met hun klanten.

Een belangrijk onderwerp in dit nieuwe boek is de bedrijfscultuur waarin de klant centraal staat. Gelukkige klanten krijg je door gelukkige medewerkers, stelt Van Belleghem.

Lees meer...

De draagtijd van een online community

Hoe ziet de levenscyclus van een online community eruit? Hoeveel initiatieven tot het vormen van een online community zijn succesvol? Hoe lang duurt het voordat een online community tot volwassenheid komt? Welke fasen doorloopt een online community? Allemaal vragen die van belang zijn voor zittende en aankomende communitymanagers.

Een beknopt literatuuronderzoek.

Lees meer...

Social media na de hype

Toen de computer zijn intrede deed in de taalwetenschap ontstond de term ‘computerlinguïstiek’. Een hele verrijking, die computer. Want voor het eerst konden we taalkundige modellen echt goed testen. (Ik mocht daar in de beginfase een jaar of tien aan meewerken als ‘computerlinguïst’.) Maar de term zelf zorgde altijd voor verwarring, vooral bij de buitenwereld, omdat de aandacht te veel lag op het instrument en minder op de inhoud.

Net zoals bij de aanduiding ‘social media’ vandaag.

Lees meer...