dinsdag, 13 november 2018
Online Schrijfhulp
Vraag Rijk
Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie

Blog

aibo

Communicatiemiddelen ondersteunen de menselijke interactie. Een folder, een nieuwsbrief, een handleiding, een website, ze brengen hun boodschap vaak aan duizenden en op elk gewenst moment. Daar kan een mens niet tegenop. Vaak bieden deze middelen mogelijkheden voor terugkoppeling: een telefoonnummer, e-mailadres of webformulier. Door duizenden te gebruiken en veelal op elk gewenst moment.

Het is niet mogelijk en ook niet noodzakelijk om op alle dwalingen in te gaan. Vele dwalingen sterven een eenzame dood, na een veelal pijnlijk ziekbed van wankelmoedigheid, inconsistentie en bloedarmoede. Andere dwalingen leiden een sektarisch bestaan in gemeenschappen ver van ons verwijderd, in idiosyncrasie, isolement en waan. En gelukkig zijn ze meestal niet echt gevaarlijk.

Denk globaal, doe lokaal

Stel, er is een rechthoekig paleis met een hal en daarachter zestien bij vijf zalen. Tussen elke rij van vijf zalen loopt een dwarsgang. Je kunt in de hal van het paleis én in elke gang kiezen voor een van de vijf volgende zalen. In elke zaal ligt een uiteenlopend aantal munten en een briefje met daarop een woord. Je mag nooit terug, alleen maar vooruit naar de volgende zaal. Je mag je route wel tevoren uitstippelen. Wie met de opeenvolgende woorden een goede zin maakt én de meeste munten verzamelt op zijn pad door het paleis is de winnaar.