dinsdag, 22 januari 2019
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Rijk Willemse beleid en advies

Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie

Blog

Zou je een boete kunnen krijgen als je kostbaarheden in je auto laat liggen? Dat zou wrang zijn. De enige die een boete verdient, is de boef. Het kan nog wranger. Stel je een dief voor die aangifte doet bij de politie omdat jij kostbaarheden in je auto laat liggen. Zomaar op de achterbank, voor iedereen zichtbaar, als onweerstaanbare impuls voor wie niet anders kan dan stelen.

brief_BGL

Geachte mijnheer Klein Essink, geachte mijnheer Verlinde,

Hartelijk dank voor uw brief van 9 november jongstleden waarin u als nieuwe ambassadeurs van de BankGiro Loterij (leuke foto's van uzelf, overigens) mij speciaal een gratis lot aanbiedt. Uw brief ziet er heel vrolijk uit met al die kleuren, vetgedrukte tekst, uitroeptekens en persoonlijke aanhef. De opbrengst van de loterij is ook nog eens voor een goed doel. Genoeg redenen om uw aanbod zorgvuldig te bestuderen.

Elke dag ontstaan er nieuwe woorden. Een heel gebruikelijke manier om een nieuw woord te maken is het aan elkaar plakken van twee zelfstandige naamwoorden. Woord en vorming levert dan woordvorming op. Soms moet er cement tussen beide woorden, om het nieuwe woord gemakkelijk uitspreekbaar te maken. Kind en arts wordt dan kinderarts.

"Ik ben verliefd op een jongen, een jongen uit mijn klas / Hij is heel leuk en zijn naam is Jonas", zingt een aankomend sterretje in een bijdrage aan het Kindersongfestival. Voor kinderen rijmt "Jonas" probleemloos op "mijn klas", zeker wanneer je zoals in het liedje de klemtoon op de laatste syllabe van Jonas legt.

Als er ergens veel gemeten wordt, dan is het in de reclamewereld. Dat begint al ruim voor een reclame-uiting gepubliceerd wordt. Pretests met een zorgvuldig geselecteerd proefpubliek bepalen welke versie van een filmpje de buis haalt. Heel democratisch. Reclame-uitingen als exponent van de publieke esthetiek. De invloed van de deelnemers aan de smaakpeilingen is groter dan menigeen denkt. Reclamemakers verkleinen daarmee hun risico, en hun inbreng.

De reclamewereld zit in het nauw. Bedrijven perken hun reclamebudgetten sinds enige jaren drastisch in. Reclamebureaus kampen met teruglopende omzet en faillissementen. Geen wonder dat onderzoeken naar de effecten en de waardering van reclame veel belangstelling krijgen van reclamebureaus. De resultaten van die onderzoeken leveren geen positief beeld op. Hoe reageren reclamebureaus en hun brancheorganisaties op de spiegel die hun wordt voorgehouden?

Een sudoku is een probleem dat vraagt om systematisch, logisch denken. Door deductie en eliminatie komt de denker tot de oplossing van het probleem dat de sudoku stelt: het invullen van de ontbrekende cijfers in een raamwerk. Voor wie niet weet wat een sudoku inhoudt, geef ik kort de opzet. Een sudoku bestaat uit een vierkant raster van negen maal negen hokjes; in elk hokje hoort een cijfer. Deze eenentachtig hokjes zijn geordend in drie maal drie negentallen. Alle negen negentallen zijn vierkant en omvatten elk drie maal drie hokjes. De oplosser staat voor het probleem om de cijfers van een tot en met negen zo in de hokjes te plaatsen dat er geen dubbele cijfers voorkomen, noch in enige rij van negen hokjes, noch in enige kolom van negen hokjes, noch in enig negental. Een sudoku geeft altijd een aantal aanwijzingen: sommige hokjes bevatten al een cijfer. Hoe meer cijfers de sudoku geeft, hoe gemakkelijker het probleem, want op grond van de gegeven cijfers moet de denker de overige cijfers plaatsen. De plek van de gegeven cijfers bepaalt waar de overige cijfers komen. Er is altijd maar één oplossing mogelijk.

“Het volgende station is station Arnhem”, klinkt het uit de luidspreker als we langs de perrons van Arnhem Centraal afremmen. Dat is in dit geval dus Ede-Wageningen... het volgende station, na Arnhem Centraal.

Elke dag ontstaan er nieuwe woorden door ontmoeting. Zo is 'autovrij' ingeburgerd als 'vrij van auto's', in het rijtje 'alcoholvrij', 'belastingvrij', 'suikervrij' en 'vetvrij'.
'Kogelvrij' daarentegen staat voor 'bestand tegen kogels', in het rijtje 'vorstvrij', 'bomvrij' en 'roestvrij'.

Als een sloganschrijver er echt niet meer uitkomt, kan hij altijd nog een beroep doen op de veelgebruikte constructie Meer dan ... alleen. Vanwege de toepasbaarheid op bijna elk product, bedrijf en elke organisatie, zien we deze constructie in veel pay-offs terug. De "meer dan alleen"-constructie heeft een grote suggestieve kracht: vul zelf maar in, u begrijpt het wel.